Camera

ऑफसिझन मध्ये घरबसल्या कमवा..

वेडिंग सिजन असताना आपल्याला वेळ पुरत नाही, आणि ऑफसिझन मध्ये वेळ जात नाही, ही अवस्था बऱ्याच फोटोग्राफर्स ची असते. ऑफ सिझन मध्ये कमाई कशी चालू ठेवायची ह