आपल्या वापरासाठी कोणते SD कार्ड योग्य आहे?

आपण कॅमेरा निवडताना अनेक छोटछोट्या बाबींचा विचार करतो, एखाद्या छोट्या फीचर साठी हजारो रुपये वर देण्याची आपली तयारी असते. हल्ली 4K क्षमतेच्या कॅमेरा घेण्याकडे फोटोग्रार्सचा कल असतो. पण 4K क्षमतेचा कॅमेरा घेऊन तितक्याच क्षमतेने डाटा राईट करेल असा स्टोरेज मीडिया आपण निवडतो का? सरासरी बघता ह्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. आपल्या कॅमेऱ्याचा १००% रिझल्ट पाहिजे असल्यास आपल्या वापरासाठी योग्य SD कार्ड वापरावे.

योग्य तो SD card निवडण्यासाठी खालील तक्त्याचा वापर तुम्ही करू शकता.

सर्व प्रकारचे SD, CF, CFast cards Sharp Imaging अहदनगर येथे उपलब्ध आहेत.

©सर्व हक्क Sharp Imaging अहदनगर कडे राखीव.

Sharp Imaging

4 thoughts on “आपल्या वापरासाठी कोणते SD कार्ड योग्य आहे?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s